Handel med råvarer

Visst du at du kan handle med råvarer uten å måtte betale den hele og fulle prisen som markedet forlanger? Dette kalles for CFD handel, og ettersom dette er et derivat så er det helt spesielle regler som gjelder.

CFD-handel dreier seg enkelt og greit om at du som investor går inn i en avtale med et meglerhus, og her er det slik at dere blir enige om å utveksle forskjellen i verdien på et underliggende instrument. Det betyr at det er forskjellen i verdien fra avtalestart til avtaleslutt som skal utveksles. At det er et underliggende produkt, som for eksempel en råvare som olje, betyr at du ikke eier det faktiske produktet, slik som med en aksje du kjøper, men du kan allikevel få avkastning på din investering.

CFDen har en verdi som er forankret i nettopp aksjen, og det er derfor det kalles for et derivatprodukt. Den aktuelle aksjen eller råvaren er derfor bare som en referanse å regne.

Hva er da målet med dette? Jo, det er å forutse hvordan markedet vil bevege seg i et meget kort tidsrom, oftest ikke lenger enn en dag. Dette innebærer at du også kan innkassere en avkastning hvis en aksje stuper – så lenge det er dét du har forutsett og avtalt med meglerhuset!

Det kanskje mest interessante fenomenet med dette er at produkter er giret, og det skal vi forklare hva betyr her.

Giring er et begrep som kort og godt betyr at du får såkalt full eksponering mot markedet, samtidig som du kun betaler en brøkdel av hva det koster hvis du for eksempel skulle kjøpt en aksje gjennom vanlig handel. Innskuddet du må gjøre er derfor bare en liten del av den fulle verdien til den såkalte posisjonen, og på en måte blir det derfor slikt at det er megleren som låner deg det resterende beløpet.

Du kan derfor få full uttelling som om du hadde eid instrumentet, men samtidig også oppleve et tap som er tilsvarende stort – og dermed større enn det initielle beløpet du investerte.