For å lykkes som trader

Vi har tidligere skrevet litt om dette med trading av råvarer som olje, og i disse tider er dette utvilsomt meget spennende.

Markedene er urolige og når oljeprisen beveger seg så mye som den gjør, i begge retninger, er det ingen tvil om at den påvirker både valutaer og andre råvarer i markedene. Dette gir tradere gyldne muligheter til å profitere, men det gjelder naturligvis å treffe på inngang og utgang av handlene. Husk at du kan shorte og dermed tjene på fallende priser også, og det er dette som gjør denne formen for handel så spennende.

Uansett; som trader er du nødt til å inneha en god del egenskaper hvis du skal ha noen forhåpninger om å lykkes, og dette er det viktig at du tar inn over deg. For det første er dette noe du er nødt til å brenne for. Det er ingen 50% som gjelder i denne bransjen – enten er du med eller så er du ute. Du må sjekke dine posisjoner kontinuerlig og du må følge med på nyhetene for å se om de arabiske sjeikene eller noen andre viktige personer kommer med noen utsagn som har noe å si for oljeprisen. Dedikasjon er stikkordet, så her vil du ikke slippe unna med et engasjement som er bare halvveis.

Å være tålmodig er også en sentral del av det å være en dyktig trader. Ikke rush inn i en handel bare fordi du vil ha en posisjon hver eneste dag – det er ikke slik markedet fungerer. Du må følge med i mediene og se om det er noe som kan tyde på bevegelser i den ene eller den andre retningen, og deretter er det bare å aktivere handelen når du mener at det riktige tidspunktet er inne. Dette kan ta flere dager eller uker, og derfor er det viktig å holde fokus samtidig som du er tålmodig. Mulighetene vil komme!