Bør spare betydelig

Som vi skrev i vårt siste innlegg så skjer det mye i norsk økonomi, og siden den gang har vi fått ytterligere rentekutt og en del nye føringer fra myndighetene om hvordan bankene skal opptre overfor kunder som ønsker å skaffe seg lån. Det lånes fortsatt mye i Norge og det tilkommer stadig nye tjenester på nett, og i tillegg har vi sett at det også er ventet at flere nye banker som skal drive med forbrukslån holder på å etablere seg. Så tendensen er rimelig klar: det virker ikke som at lånemarkedet er klar til å dra på bremsen riktig ennå.

Man er på generell basis bekymret over hva som vil skje med norske husholdningers økonomi hvis et kraftig rentehopp skulle komme, og de aller fleste mener at det egentlig bare er et spørsmål om tid. Det kan da flere år, ja, men det vil utvilsomt komme.

I den forbindelse har Endre Jo Reite, en ekspert på temaet sparing, kommet med et klinkende klart tips i en artikkel som var å finne på Hegnar.no, og som vi tar oss frihet til å referere til her.

Reite mener norske husholdninger burde spare 3.000 kroner hver måned for hver million man sitter på i lån. Grunnen til at han legger dette beløpet til grunn er at det tilsvarer det samme beløpet som vi må betale ekstra hver måned hvis rentene skulle stige med 5% – og da er rentefradraget på 27% medregnet.

– Det er den sikkerhetsmarginen bankene har regnet inn i forhold til et nøkternt forbruk, og de fleste har en spareevne som langt overstiger det.

Dette kan det være verdt å merke seg og man skal absolutt ta Reites ord på alvor all den tid han opererer som kredittsjef i Sparebank 1 SMN i Trondheim.

Han mener imidlertid at den aller største utfordringen for aller fleste er det å greie å prioritere sparing over forbruk – og ikke det at man taper i meravkastning eller inflasjon ved å spare i bank.