192 milliarder i avkastning på oljefondet

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland som det egentlig het hadde en avkastning fra april til juni 2014 på solide 192 milliarder kroner, og dette var ørlite lavere enn hva fondet selv hadde som mål.

Avkastningen i det andre kvartalet var dermed på 3,3%, noe som var 0,1% lavere under referanseindeksen som fondets adminstrasjon hadde forhåpninger om å matche.

Den del av fondets forvaltning som gjorde det best var selve aksjesiden som hadde en gevinst på 4%, og dermed tjente fondet altså 192 milliarder kroner fra april til juni d.å.

Kriserentene var gunstige

Regnskapene til fondet nøt godt av et farten i økonomien i eurosonen avtok i denne perioden, og det har vært en frykt for deflasjon og lav økonomisk vekst som her ført til en betydelig nedgang i de europeiske statsrentene. Dette igjen har ført til at statsobligasjonene i landene har økt og resultatet av dette har ført til en positiv avkastning i rentemarkedet på 2% pr. kvartal.

PS. Rentene på privatmarkedet i Norge er også ventet å holde et lavt nivå fremover, noe som gjør det gunstig for privatpersoner å ta opp lån av forskjellig art.
Oljeutvinning Norge

Som sagt har altså aksjemarkedene gått opp i andre kvartal, og Yngve Slyngstad som er sjef for Oljefondet, påpeker at det er de fremvoksende markedene som har hatt den beste avkastningen. Dette har skjedd ved at markedene har fått innsprøytning av betraktelige mengder likviditet og dette har ført til at aktiveprisene har steget. Han understreker imidlertid at man må være forberedt på at fondets verdi kan svinge endel fremover, i flg. E24.no.

God avkastning til tross for lavt rentenivå

Det kommer frem i den samme artikkelen at en avkastning i denne størrelsesordenen (3,3%) er meget bra, spesielt med tanke på at rentenivået er så lavt som det er i dag. Størrelsen på avkastningen blir naturligvis spesielt imponerende når man regner det over til kroner og ører, og med 3,3% betyr det altså som sagt 192 milliarder kroner – eller 60 milliarder kroner pr. måned. Kapitalen i fondet opplevde også en økning ettersom kronekursen svekket seg gjennom kvartalet og førte til en verdiøkning på 132 milliarder kroner.

Lavere tilføring av oljeinntekter

Finansminister Siv Jensen har sørget for at tilførselen av oljeinntekter til fondet har vært lavere enn på lang tid, og mens hun tilførte 44 milliarder i oljeinntekter har tidligere finansministere de siste årene skutt inn gjennomsnittlig 63 milliarder kroner.

5.478 milliarder kroner ‘på bok’

Oljefondets verdi er ved inngangen til årets siste 6 måneder verdt hele 5.478 milliarder kroner, eller omtrent 5,5 billioner kroner! Av dette svimlende beløpet er 61,3% av pengene investert i aksjer mens det resterende beløpet er investert i rentepapirer. En liten del på 1,2% ligger i eiendomsinvesteringer.

Når det gjelder de faste eiendomsinvesteringene har disse skaffet en gevinst på 3%, men Slyngstad mener at disse eksjepsjonelle resultatene snart er en saga blott. Han sier at man ikke kan forvente lignende gode resultater i fremtiden, og fremhever at man siden oljefondets opprettelse i 2006 (da denne overtok for Statens Petroleumsfond) har hatt en samlet avkasning på enorme 2.069 milliarder kroner. Det samlede innskuddet fra politikerne har nå nådd 3.389 milliarder kroner.